LEgislatíva

Usmernenie stavebného zákona pre nabíjacie stanice z 1.8.2011, pre účely povoľovania podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Zákon č. 162/2018 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a „nabíjacích staniciach pre elektromobily“

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov.
Väčšie budovy budú musieť mať nabíjacie stanice a v roku 2050 takmer nulovú spotrebu energie.

Nové alebo obnovené budovy s kapacitou viac ako desať parkovacími miest budú musieť byť vybavené nabíjacími stanicami. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú v utorok (4. júna 2019) schválila vláda.

Na podporu elektromobility zavádza povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia.

Návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR transponuje európsku smernicu z mája 2018.

Európsky parlament odobril dohodu s členskými štátmi na novej smernici o energetickej efektívnosti budov. Nepodarilo sa mu presadiť ambicióznejší plán pre budovanie nabíjacej infraštruktúry.

Ukazovateľ inteligentnej pripravenosti:

Nová smernica obsahuje požiadavky s prvkami elektromobility pre nové budovy a budovy, ktoré prejdú rozsiahlou rekonštrukciou. Znamená to napríklad zriadenie najmenej jedného miesta na dobíjanie elektrických vozidiel v budovách s viac ako desiatimi parkovacími miestami. To predpokladá nevyhnutnú káblovú infraštruktúru na dobíjanie elektromobilov.
Komisia predložila vo vzťahu k nabíjacej infraštruktúre ambicióznejší návrh, ten však nepodporili členské štáty. Podľa parlamentného spravodajcu Bendtsena sa tak zodpovednosť za rozvoj elektromobility presúva na plecia súkromného sektora.

Usmernenie stavebného zákona pre nabíjacie stanice z 1.8.2011, pre účely povoľovania podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

Zákon č. 162/2018 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a „nabíjacích staniciach pre elektromobily“

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov.
Väčšie budovy budú musieť mať nabíjacie stanice a v roku 2050 takmer nulovú spotrebu energie.

Nové alebo obnovené budovy s kapacitou viac ako desať parkovacími miest budú musieť byť vybavené nabíjacími stanicami. Vyplýva to z novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú v utorok (4. júna 2019) schválila vláda.

Na podporu elektromobility zavádza povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako desať parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia.

Návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR transponuje európsku smernicu z mája 2018.

Európsky parlament odobril dohodu s členskými štátmi na novej smernici o energetickej efektívnosti budov. Nepodarilo sa mu presadiť ambicióznejší plán pre budovanie nabíjacej infraštruktúry.

Ukazovateľ inteligentnej pripravenosti:

Nová smernica obsahuje požiadavky s prvkami elektromobility pre nové budovy a budovy, ktoré prejdú rozsiahlou rekonštrukciou. Znamená to napríklad zriadenie najmenej jedného miesta na dobíjanie elektrických vozidiel v budovách s viac ako desiatimi parkovacími miestami. To predpokladá nevyhnutnú káblovú infraštruktúru na dobíjanie elektromobilov.
Komisia predložila vo vzťahu k nabíjacej infraštruktúre ambicióznejší návrh, ten však nepodporili členské štáty. Podľa parlamentného spravodajcu Bendtsena sa tak zodpovednosť za rozvoj elektromobility presúva na plecia súkromného sektora.

ADRESA

SUNMONT s.r.o.
Galovany 87
032 11 Galovany - Svätý Kríž
okr. Liptovský Mikuláš
Slovensko

TEL. ČÍSLO

+421 907 341 249

© NabijaciaStanica.sk

ADRESA

SUNMONT s.r.o.
Galovany 87
032 11 Galovany - Svätý Kríž
okr. Liptovský Mikuláš
Slovensko

TEL. ČÍSLO

+421 907 341 249

© NabijaciaStanica.sk