O spoločnosti

SUNMONT s.r.o. zabezpečuje inštalácie, montáže, servis a revízie elektrických zariadení, práce a dodávky pre:
– nabíjacie stanice pre elektromibily a elektrobicykle
– fotovoltaické elektrárne
– solárne systémy
– tepelné čerpadlá
– klimatizácie
– trafostanice
– transformátory
– VN / NN rozvádzače
– VN / NN prípojky
– bleskozvody
– stroje a el. zariadenia

Poskytujeme služby:

– konzultačná a poradenská činnosť
– kompletný inžiniering energetických stavieb
– montáž a šéfmontáž
– opravy a servis
– zaškolenie obsluhy
– modernizácie a rekonštrukcie rozvodní
– revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Uvedené činnosti sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka.

CERTIFIKÁTY SUNMONT s.r.o.

TUV

oprávnenie pre elektro montáže, opravy, revízie

Raychem

oprávnenie pre montáž káblových súborov NN a VN

Ministerstvo hospodárstva SR

osvedčenie pre inštalácie FVE a TČ

European Certified EHPA

EU osvedčenie pre inštalácie TČ

Eaton

montáže, opravy rozvádzačov VN/NN

Inšpektorát práce SR

osvedčenie pre elektro revízie bez obmedzenia napätia, výbušné a banské prostredie, vrátane bleskozvodov

SUNMONT s.r.o. je spoločnosť, ktorá zabezpečuje elektro montáže, inštialácie, revízie, inžiniering, dodávky a montáže:
– nabíjacie stanice pre elektromibily a elektrobicykle
– fotovoltaické elektrárne
– solárne systémy
– tepelné čerpadlá
– klimatizácie
– trafostanice
– transformátory
– VN / NN rozvádzače
– VN / NN prípojky
– bleskozvody
– stroje a el. zariadenia

Poskytujeme služby:

– konzultačná a poradenská činnosť
– kompletný inžiniering energetických stavieb
– montáž a šéfmontáž
– opravy a servis
– zaškolenie obsluhy
– modernizácie a rekonštrukcie rozvodní
– revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Uvedené činnosti sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka.

CERTIFIKÁTY SUNMONT s.r.o.

TUV

oprávnenie pre elektro montáže, opravy, revízie

Raychem

oprávnenie pre montáž káblových súborov NN a VN

Ministerstvo hospodárstva SR

osvedčenie pre inštalácie FVE a TČ

European Certified EHPA

EU osvedčenie pre inštalácie TČ

Eaton

montáže, opravy rozvádzačov VN/NN

Inšpektorát práce SR

osvedčenie pre elektro revízie bez obmedzenia napätia, výbušné a banské prostredie, vrátane bleskozvodov

ADRESA

SUNMONT s.r.o.
Galovany 87
032 11 Galovany - Svätý Kríž
okr. Liptovský Mikuláš
Slovensko

TEL. ČÍSLO

+421 907 341 249

© NabijaciaStanica.sk

ADRESA

SUNMONT s.r.o.
Galovany 87
032 11 Galovany – Svätý Kríž
okr. Liptovský Mikuláš
Slovensko

TEL. ČÍSLO

+421 907 341 249

© NabijaciaStanica.sk