Dotácie

Dotácie pre elektromobily pokračujú, ich zástancovia dúfajú v modernizáciu priemyslu

Podľa nového plánu poputuje milión eur na dotácie pre samosprávy na výstavby nabíjacích staníc. „Cieľom je podpora budovania potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov,“ vysvetlil minister Žiga. Opatrenie zrealizuje ministerstvo dopravy a výstavby, financovať ho bude najmä ministerstvo hospodárstva.

„V prípade nabíjacích staníc sa počíta aj so zjednodušením administratívneho procesu pri ich výstavbe. Legislatívne by sa mala upraviť aj povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru na nových parkoviskách. V súčasnosti je na Slovensku približne 250 nabíjacích staníc,“ spresnila tlačová správa rezortu hospodárstva.

Dotácie plánuje ministerstvo spropagovať v informačnej kampani a na portáli s mapou nabíjačiek za 30 tisíc eur. Ďalšími opatreniami sú farebne odlíšiteľné ŠPZ, jazda vo vyhradených (autobusových) pruhoch či parkovanie v nízkoemisných zónach. Realizovať sa majú do 1. januára 2020.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predkladať od 1. júla do 1. októbra 2019 (1. časť dotácií pre nabíjacie stanice). Oprávnenými žiadateľmi pritom môžu byť obce a vyššie územné celky. Zúfať by však nemali ani fyzické a právnické osoby, ktoré by sa mohli dočkať dotácií v rámci ďalšej výzvy.

Minimálna výška poskytnutej dotácie je 2 500 €, maximálna 5 000 €. Štát pritom „hradí“ 95 % oprávnených nákladov a žiadateľ 5 %. Projekt výstavby, prestavby či rekonštrukcie nabíjacej stanice musí byť zrealizovaný do 6 mesiacov od schválenia dotácie.

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Dotácie pre elektromobily pokračujú, ich zástancovia dúfajú v modernizáciu priemyslu

Podľa nového plánu poputuje milión eur na dotácie pre samosprávy na výstavby nabíjacích staníc. „Cieľom je podpora budovania potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov,“ vysvetlil minister Žiga. Opatrenie zrealizuje ministerstvo dopravy a výstavby, financovať ho bude najmä ministerstvo hospodárstva.

„V prípade nabíjacích staníc sa počíta aj so zjednodušením administratívneho procesu pri ich výstavbe. Legislatívne by sa mala upraviť aj povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru na nových parkoviskách. V súčasnosti je na Slovensku približne 250 nabíjacích staníc,“ spresnila tlačová správa rezortu hospodárstva.

Dotácie plánuje ministerstvo spropagovať v informačnej kampani a na portáli s mapou nabíjačiek za 30 tisíc eur. Ďalšími opatreniami sú farebne odlíšiteľné ŠPZ, jazda vo vyhradených (autobusových) pruhoch či parkovanie v nízkoemisných zónach. Realizovať sa majú do 1. januára 2020.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predkladať od 1. júla do 1. októbra 2019 (1. časť dotácií pre nabíjacie stanice). Oprávnenými žiadateľmi pritom môžu byť obce a vyššie územné celky. Zúfať by však nemali ani fyzické a právnické osoby, ktoré by sa mohli dočkať dotácií v rámci ďalšej výzvy.

Minimálna výška poskytnutej dotácie je 2 500 €, maximálna 5 000 €. Štát pritom „hradí“ 95 % oprávnených nákladov a žiadateľ 5 %. Projekt výstavby, prestavby či rekonštrukcie nabíjacej stanice musí byť zrealizovaný do 6 mesiacov od schválenia dotácie.

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

ADRESA

SUNMONT s.r.o.
Galovany 87
032 11 Galovany - Svätý Kríž
okr. Liptovský Mikuláš
Slovensko

TEL. ČÍSLO

+421 907 341 249

© NabijaciaStanica.sk

ADRESA

SUNMONT s.r.o.
Galovany 87
032 11 Galovany - Svätý Kríž
okr. Liptovský Mikuláš
Slovensko

TEL. ČÍSLO

+421 907 341 249

© NabijaciaStanica.sk